Elke medewerker op de juiste plek

Om slagvaardig te opereren in een concurrerende markt is het van groot belang dat uw medewerkers op de juiste plek zitten. Dat hun competenties aansluiten op de behoeften van uw organisatie.

Het loopbaanonderzoek maakt deelnemers bewuster van hun eigen mogelijkheden en talenten. Dit stimuleert om de loopbaan een positieve impuls te geven. Wie zijn eigen krachten kent, presteert immers beter.

Wij helpen uw medewerkers inzicht te krijgen in wat hen motiveert. Het traject bestaat uit gemiddeld 6 gesprekken van 2 uur. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • arbeidsverleden
  • levensloopanalyse
  • eigen kwaliteiten en potentieel
  • loopbaanwensen en ambities
  • loopbaanplan

Naast de gesprekken werken de deelnemers aan opdrachten die de leidraad vormen in het onderzoek.

 

Slagvaardig ondernemen is weten waar uw medewerkers goed in zijn