Nieuw licht op uw loopbaan

Wilt u ontdekken of uw functie en werkomgeving voldoende aansluiten op wat u kunt en wilt? Het loopbaanonderzoek is daarvoor een zeer geschikte methode. Wij helpen u inzicht te krijgen in uw beweegredenen die doorslaggevend zijn bij het maken van uw keuzes. Gestelde doelen komen door de juiste keuzes binnen handbereik.

Het traject bestaat uit gemiddeld 6 gesprekken van 2 uur. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • arbeidsverleden
  • levensloopanalyse
  • eigen kwaliteiten en potentieel
  • loopbaanwensen en ambities
  • loopbaanplan

Naast de gesprekken werkt u zelf aan opdrachten die de leidraad vormen in het onderzoek.

 

Het uitgangspunt bent u zelf